Kasmet Lietuvos Respublikos prezidentūroje vykstantys renginys, kuris skirtas suartinti Lietuvos ir Vokietijos visuomenes.

Forumo metu dalyviai kalba lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis. Vietoje dirba vertėjai, kurių garso signalai integruojami į transliaciją ir žiūrovai girdi pagrindinę forumo kalbą, kartu su fonine tylesne kalbėtojo originalo kalba. Taip pat transliacijos metu perteikiame naudojamų skaidrių signalus.

LVF įsteigtas 2005 m. spalio 4 d., Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos iniciatyva, siekiant išplėtoti tiesioginius žmogiškuosius ryšius tarp atskirų abiejų šalių asmenybių, lyderių verslo, kultūros, švietimo, politikos ir visuomeninės veiklos srityse, skatinti atskirų Lietuvos ir Vokietijos regionų tarpusavio ryšių vystymą, inicijuoti kitus projektus Vokietijoje ar Lietuvoje, kurie gali prisidėti prie abiejų valstybių dvišalių santykių stiprinimo, bei tolesnės Europos Sąjungos ar NATO plėtros į rytus, platesnės Europos kūrimo.